Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Občianske združenie pre rozvoj regiónu SpišHľadať
 
 

Kto sme

KTO SME?
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš bolo na Ministerstve vnútra SR zaregistrované podľa  zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov            15. októbra 2009 pod č. VVS/1-900/90-34486. Členov občianskeho združenia tvorilo 9 obcí a to: Vlkovce, Tvarožná, Hradisko, Ľubica, Malý Slavkov, Ihľany, Huncovce, Vrbov, Žakovce; čo  predstavovalo 34,6% členskej základne za verejný sektor a 17 členov tvorilo súkromný a občiansky sektor čo predstavovalo 65,4% z celkového počtu členov.
Štatút Miestnej akčnej skupiny  nám bol udelený Rozhodnutím Pôdohospodárskej platobnej agentúry zo dňa 19.5.2010  pod č.j. 400/5072/2010

Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš preukázalo svoju životaschopnosť, čo v rámci okresu vnímali aj iné susediace obce, ktoré zároveň prejavili záujem o členstvo v našom združení. Taktiež zo strany vedenia OZ RRS bola snaha rozšíriť územie pôsobnosti. K tomuto kroku došlo na prelome rokoch 2013 a 2014 pristúpením obcí Vlková, Abrahámovce, Toporec, Holumnica a mesta Kežmarok na základe uznesení jednotlivých obecných zastupiteľstiev. Rozrástli sa aj rady súkromného a občianskeho sektora.

Rozhodnutím Obecného zastupiteľstvo obce Vrbov došlo k vystúpeniu obce Vrbov z nášho združenia.

V súčasnosti má OZ RRS 63  členov z toho verejný sektor je zastúpený 12  obcami a to Žakovce, Huncovce, Malý Slavkov, Ľubica, Ihľany, Tvarožná, Hradisko, Vlkovce, Vlková, Abrahámovce, Toporec, Holumnica a mestom Kežmarok čo tvorí 20,63% a subjekty zastupujúce podnikateľský  a občiansky sektor tvorí 79,37%.
 

Zloženie členskej základne OZ RRS podľa sektorov k 01. 01 .2019:

  • Verejný sektor – 13  obcí – 20,97%
  • Podnikateľský sektor -  13  podnikateľov –  20,97%
  • Občiansky sektor – 36 fyzických osôb - 58,06%


Štatút Miestnej akčnej skupiny  nám bol udelený Rozhodnutím Pôdohospodárskej platobnej agentúry zo dňa 15.11.2017   pod č.j 192PO210020

 

Mapa územia MAS.jpgVízia do roku 2025

Vízia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu SPIŠ je, stať sa atraktívnym konkurencieschopným územím, ktoré disponuje ponukou oddychu a relaxom v krásnom prírodnom prostredí, chce mať rozvinutú a fungujúcu podnikateľskú sféru, čisté životné prostredie, rozvinutú infraštruktúru a služby vytvárajúce podmienky pre usadenie sa mladých rodín v regióne. Základom budú dobré medziľudské vzťahy medzi jednotlivými obcami regiónu, ako aj akceptovanie a snaha o začlenenie marginalizovaných etnických skupín obývajúcich
a tvoriacich tento región.


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka